Tấm phíp chống cháy chuyên để đóng pin xe điện

96.000 

Tấm phíp dày chuyên cung cấp để đóng pin xe điện, an toàn chịu nhiệt, chống cháy

Kích thước 33x50cm hoặc 33*100 cm độ dày 1mm.